Våra tjänster

Vi tillhandahåller både trädgårds- och hushållsnära tjänster

Prislista

Om Ni har rätt att utnyttja RUT avdraget blir det HALVA PRISET på Er faktura på de tjänster som berörs. Vi sköter all kontakt med Skatteverket.